1 юни

1 юни

Международният ден на детето
1 юни

Необходимостта от специална защита на правата на децата е провъзгласена още в Женевската декларация за правата на децата от 1924 г.
Човечеството трябва да даде на детето всичко, което има най-добро, вън от всякакви съображения за раса, народност и вяра:


1. Детето трябва да бъде поставено в положение да се развива правилно телесно и душевно.
2. Гладното дете трябва да бъде нахранено, болното дете да бъде лекувано, недоразвитите деца трябва да бъдат насърчени, заблудените деца трябва да бъдат вразумени, сираците и изоставените трябва да бъдат подпомогнати и прибрани.
3. Детето трябва първо да получава помощ във време на беда.
4. Детето трябва да бъде подготвено да изкарва прехраната си и трябва да бъде защитено от всяко изкористяване.
5. Детето трябва да бъде възпитавано в съзнание, че най-добрите си качества то трябва да употреби в услуга на своите братя.


Тази декларация е началото на дейността по закрилата на децата. България е приета за член на Международния съюз за закрилата на децата на 13 април 1925 г.
Международният ден на детето е честван в много страни по света. В България по традиция всички шофьори се призовават на 1 юни да се движат и през деня с включени фарове на къси светлини.

Държавите с комунистически режими правят празника популярен по цял свят, но не го измислят. Идеята се появява още през 1925 година, когато генералният китайски консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на лодките - дракони - това е китайски празник, водещ началото си от древността и свързан с пролетното равноденствие. По-късно неговата инициатива бива продължена, като независимо от благотворителна акция в САЩ, в Европа същата година се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве. В Женева също решават да организират благотворителни инициативи за деца.

Голямата популярност на празника у нас обаче се дължи на друга инициатива - през 1949 г. първи юни е официално обявен за Международен ден за защита на децата. Това става с решение на сесията на Съвета на Международната демократична федерация на жените през ноември 1949 г. в Москва. Така благодарение на съветския призив една година по-късно 1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света (1950 г.). На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата, но датата не е повсеместно възприета, въпреки че си остава и се отбелязва като празник.

 

Източник:

http://www.e-plovdiv.com/podr.html?id=8371


2011-06-01 (Прочетено 2283 пъти.)

2011 - 2015 (c) Н и Б web and seo: Idea Studio Ltd.