УБУНТУ!

УБУНТУ!

Аз съм, защото ние сме!
УБУНТУ!

Антрополог предложил на деца от едно африканско племе игра.

Сложил кошница, пълна с плодове, близо до едно дърво и казал, че който пръв стигне до него, ще спечели всички сладки плодове.

Когато им дал знак да тичат, те всички се хванали за ръце и се затичали към дървото заедно.

После седнали и отново заедно започнали да ядат вкусните дарове.

Когато антропологът ги запитал защо са постъпили така, вместо един от тях да има всичките плодове за себе си, те му отговорили:

"УБУНТУ! Как може един от нас да се радва, ако всички останали са тъжни?"

"УБУНТУ" в културата на това племе означавало: "Аз съм, защото ние сме!"

 

Материалът е превод от публикация в "Your black world", споделен във Фейсбук

 

An anthropologist proposed a game to the kids in an African tribe.

He put a basket full of fruit near a tree and told the kids that who ever got there first won the sweet fruits.

When he told them to run they all took each others hands and ran together, then sat together enjoying their treats.

When he asked them why they had run like that as one could have had all the fruits for himself they said:

"UBUNTU, how can one of us be happy if all the other ones are sad?"

"UBUNTU" in the Xhosa culture means: "I am because we are!"

 

Picture credit: http://www.connectingdotz.com/osani-circle-game.html


2012-05-07 (Прочетено 1715 пъти.)

2011 - 2015 (c) Н и Б web and seo: Idea Studio Ltd.